دستگاه ها و تجهیزات داروسازی

تسمه نقاله به طول ۴ متر و عرض ۳۰ سانتی متر با دو سینی بغل